Shopping Cart

  • No products in the cart.

Izjava o povjerljivosti

Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na Internet stranici acro.com.hr i koje su korištenjem te stranice prikupljene i pohranjene u bazama podataka Eli sedam d.o.o.

Eli sedam d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice acro.com.hr pridržava se zakonskih propisa sa ciljem zaštite privatnosti korisnika.

Upućuju se Krajnji korisnici da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje informacije Eli sedam d.o.o. prikuplja i kako ih koristi.

Krajnji korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu indira@acro.com.hr

Upućuju se Krajnji korisnici da pažljivo pročitaju ovu izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili uporabom naše internetske stranice, Krajnji korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe internet stranice.

Ovu izjavu o povjerljivosti podataka Eli sedam d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka u dijelu ‘Povjerljivost podataka’ na Internet stranici. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na web stranici acro.com.hr

Eli sedam d.o.o. može od Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja, informacije o broju kreditne kartice, datum valjanosti, određeni kod za autorizaciju te druge s tim povezane informacije..

Davanje identifikacijskih i osobnih podataka je odluka Kupca. Ako Kupac ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.

Osobne podatke će Eli sedam d.o.o. koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i promocijskih e-mail poruka, analizu podataka, obradu plaćanja kreditnim karticama.